Yoga ? – Hvad er det

Mange tror fejlagtigt, at yoga kun består af asanas – fysiske stillinger og måske pranayama – vejrtræknings øvelser. Men der er SÅ meget mere til yoga end det…

”Yoga er et system af integreret læring, ikke blot læring af krop, sind og fornuften, men også vores indre ånd – vores inner spirit. Yoga er en videnskab perfektioneret af gamle synske i Indien, ikke blot af indere, men af menneskeheden som én. Det er en eksakt videnskab. Det er et perfekt, praktisk system af vores selvstændige kultur.
Yoga vil medføre perfektion, fred samt vedvarende glæde. Ved at udøve yoga, kan du opleve ro i sindet. Man kan opleve forøget energi, livskraft, levetid og et godt helbred.
Yoga vil gennemtrænge dig med ny styrke, selvtillid samt selvstændighed. Yoga bringer dine følelser under kontrol. Hvis du er disciplineret med din yoga, vil du opnå ligevægt, ro og hjælp til at genskabe sit liv. Yoga er et hjælpemiddel til at træne basale åndelige sandheder i alle religioner. At være en Yogi, betyder at efterleve guddommelig kærlighed og at leve i fred med alt og alle. Yoga er en forening med Guddommelig Kærlighed. Yoga er forening med alt. Der er Guddommelig kærlighed i os alle. ”
Fra Bogen Bliss Divine, af Swami Sivananda.

Selve ordet yoga kommer fra ordet yuj fra sanskrit (gammelt sprog med oprindelse i Indien). Yuj er oftest fortolket som ”Forening” (union).

Den Indiske vismand Patanjali siges at have samlet udøvelsen af yoga til Yoga Sutras, for omkring 2000 år siden. Sutraerne er en samling af 195 udsagn som en filosofisk guide til det meste af den yoga, der bliver udøvet i dag. Pantajali skrev bl.a. De otte grene af yoga: Yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyani, samadhi.
Jeg vil komme nærmere på de otte grene og deres betydninger i et senere indlæg.
Når vi oplever disse otte grene, begynder vi at forbedre i den ydre verden, samtidig med, at vi fokuserer indad, indtil vi opnår samadhi (frigørelse, oplysning).

Så ud af de otte vigtigste grene inden for yoga udgør asanas, sæde eller stillinger, kun ét punkt, selvom det er det der er mest fokus på, i hvert fald i vores vestlige verden. Det er nok også den gren der er lettest at arbejde med først, da fysisk aktivitet er noget der er mange der kender til og noget der er et stort fokus på fra samfundets side. Hvis man graver dybere i de 8 grene, vil man muligvis opleve et andet verdens syn samt et andet syn på hvordan man ønsker at leve i sin hverdag.

Hvad betyder yoga for dig ?? Har du oplevet nogle positive ændringer i dit liv, efter at have udøvet asanas (stillinger), eller studeret andre af de 8 grene ? ☺

Om Shanti Emely

img_3573

2 Comment

  1. Masum says: Svar

    Mange tak for din artikel 🙂 Dejlig velskrevet!

    1. emelyfreja says: Svar

      Mange tak! 🙂

Skriv et svar